Kanjertraining


Doelstellingen:      

 • Kunnen zichzelf goed voorstellen; 
 • Denken positief over zichzelf; 
 • Kunnen zeggen; er zijn mensen die van mij houden; 
 • Kunnen zeggen; niet iedereen is een vriend of een vriendin van mij en dat hoort ook zo; 
 • Kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek; 
 • Kunnen zich voornemen in vervelende situaties te vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen; 
 • Kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer, daar heb je weer zo’n pestkop; 
 • Kunnen maatregelen nemen als ze herhaaldelijk worden lastig gevallen: 
  “Dan ga ik het nooit alleen oplossen”. 
  Ik zoek altijd steun, bij vrienden, mijn ouders of een leerkracht.

 
 

Subdoelstellingen: Vergroting van eigenwaarde. 

Contactherstel c.q. verbetering van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en leerkracht en kinderen onderling.
Bij de kanjerlessen gaat het om verschaffen van inzicht aan de leerlingen, leerkrachten en ouders en niet om het aanwijzen van schuldigen. De lessen spitsen zich toe op de vraag: “hoe gaan we vanaf nu met elkaar verder op een goede manier?”
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Te weten;

 • De pestvogel (a-sociaal en agressief), zwarte pet
 • Het konijn (vermijdend en faalangstig), gele pet
 • De aap (meeloper, grappen en grollen, neemt niets serieus), rode pet
 • De tijger (zelfvertrouwen en durft te confronteren), witte pet
   

Vijf afspraken:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. We werken samen
 4. We hebben plezier
 5. Je doet niet zielig

Eventuele tips bij het oplossen van problemen: 
 • Ga nooit naar een stil plekje 
 • Ga altijd naar vrienden 
 • Zijn er geen vrienden, loop dan richting juf, andere kinderen of volwassenen 
 • Kijk elkaar aan 
 • Probeer te begrijpen wat iemand zegt, als je het niet begrijpt, stel dan een vraag 
 • Naar een tip luister je 
 • Met een tip hoef je het niet eens te zijn 
 • Een tip is meestal leuk 
 • Krijg je een gek antwoord, dan haal je je schouders op, 

Wil je het heel goed doen als een kanjer, dan kun je ook vertellen of je je prettig of niet prettig voelt als iemand iets zegt.

De tips en afspraken kun je ook thuis gebruiken.
De leerkrachten hebben hun cursus afgerond. De lessen in alle groepen zijn gestart. Bij de evaluatie kwam naar voren dat iedereen de lessen heel erg interessant vond. De betrokkenheid van de kinderen was heel groot.
Vraag uw kind eens naar de lessen en kijk eens welke petten er bij u thuis vaak opgezet worden.
Behorende bij de kanjertraining is een pestprotocol gemaakt. Hiervan maakt ook de Toverlaars gebruik.