OuderverenigingDe leden dit jaar zijn
Inske Weber, voorzitter
Margareth Uitdehaag, penningmeester
Miranda Ottervanger, secretaris
Silvia de Wit
Sandra Hermans
Loes Ahlers
Malu Kunzel
Bianca Kruis
Bianca Scholtes
Linda Plandsoen
Angela Janssen - Wildhagen
Per schooljaar wordt er  6 keer vergaderd. Doordat de directie en een wisselend teamlid telkens bij de vergaderingen aanwezig zijn, wordt er over en weer informatie uitgewisseld over actuele aangelegenheden en vindt er afstemming plaats over de activiteiten en festiviteiten die gepland staan. Alle afspraken worden genotuleerd en via de INFO  worden ouders maandelijks van de lopende zaken op de hoogte gehouden. Er wordt op school vergaderd.​
Aan het begin van het schooljaar worden er werkgroepen gevormd met daarin teamleden en leden van de oudervereniging, die zich specifiek gaan bezighouden met een bepaalde activiteit of festiviteit. Zo is het voor iedereen duidelijk wie, wanneer, wat gaat organiseren. De oudervereniging houdt draaiboeken bij die een handige ondersteuning zijn bij de organisatie van de verschillende activiteiten. ​
 
Voor vragen, ideeën, opmerkingen enz. is de oudervereniging te bereiken via de mail aan ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl.
.

Oudervereniging Toverlaars:

 ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl

Documenten:

Realisatie 2016-2017
Voorstel begroting 2017-2018

 
* In de nieuwsbrief vindt u berichten van de oudervereniging.