Oudervereniging
Per schooljaar wordt er  6 keer vergaderd. Doordat de directie en een wisselend teamlid telkens bij de vergaderingen aanwezig zijn, wordt er over en weer informatie uitgewisseld over actuele aangelegenheden en vindt er afstemming plaats over de activiteiten en festiviteiten die gepland staan. Alle afspraken worden genotuleerd en via de INFO  worden ouders maandelijks van de lopende zaken op de hoogte gehouden. Er wordt op school vergaderd.​
Aan het begin van het schooljaar worden er werkgroepen gevormd met daarin teamleden en leden van de oudervereniging, die zich specifiek gaan bezighouden met een bepaalde activiteit of festiviteit. Zo is het voor iedereen duidelijk wie, wanneer, wat gaat organiseren. De oudervereniging houdt draaiboeken bij die een handige ondersteuning zijn bij de organisatie van de verschillende activiteiten. 
 
Voor vragen, ideeën, opmerkingen enz. is de oudervereniging te bereiken via de mail aan ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl.
.

Oudervereniging Toverlaars:

ouderverenigingtoverlaars@stichtingleersaam.nl

Documenten:

Realisatie 2017-2018
Voorstel begroting 2018-2019

 
* In de nieuwsbrief vindt u berichten van de oudervereniging.