Kanjertraining


Doelstellingen:      

 
 

Subdoelstellingen: Vergroting van eigenwaarde. 

Contactherstel c.q. verbetering van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en leerkracht en kinderen onderling.
Bij de kanjerlessen gaat het om verschaffen van inzicht aan de leerlingen, leerkrachten en ouders en niet om het aanwijzen van schuldigen. De lessen spitsen zich toe op de vraag: “hoe gaan we vanaf nu met elkaar verder op een goede manier?”
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren. Te weten;

Vijf afspraken:

  1. We vertrouwen elkaar
  2. We helpen elkaar
  3. We werken samen
  4. We hebben plezier
  5. Je doet niet zielig

Eventuele tips bij het oplossen van problemen: 

Wil je het heel goed doen als een kanjer, dan kun je ook vertellen of je je prettig of niet prettig voelt als iemand iets zegt.

De tips en afspraken kun je ook thuis gebruiken.
De leerkrachten hebben hun cursus afgerond. De lessen in alle groepen zijn gestart. Bij de evaluatie kwam naar voren dat iedereen de lessen heel erg interessant vond. De betrokkenheid van de kinderen was heel groot.
Vraag uw kind eens naar de lessen en kijk eens welke petten er bij u thuis vaak opgezet worden.
Behorende bij de kanjertraining is een pestprotocol gemaakt. Hiervan maakt ook de Toverlaars gebruik.